Zelf nestjes nemen

Zelf een nestje nemen, is dit wel een goed idee?

Een nestje fokken voor de fun, voor de belevenis van de kinderen, naar onze mening; helemaal fout idee!!!

Het gezegde “kweken als konijnen” klopt niet altijd, een nestje fokken loopt niet altijd zoals verwacht wordt. Vooral als het de eerste keer is voor de voedster, je mag toch stellen dat er 50% kans is dat het fout loopt bij de eerste keer. 

  • Is mijn voedster hier al rijp genoeg voor, omdat ze reeds vruchtbaar is wil niet zeggen dat ze er klaar voor is.
  • De voedster kan sterven bij de bevalling, of geen melk hebben, gaan we de jonkies met de hand grootbrengen ?
  • Wat als er een jong blijft zitten, of fout zit met de bevalling ?
  • Wat als de voedster geen goed nest heeft voorbereid ?
  • Welke hygienische maatregelen moeten we treffen wanneer het nestje er is? 
  • Wat als de oogjes van de jonkies niet vanzelf openkomen?
  • Is het hok ruim genoeg voor een nestje?
  • Heb ik een extra hok om de ram te scheiden van de voedster?
  • Zijn mijn 2 konijntjes geen bloedverwanten?
  • En de moeilijkste oefening; kunnen we voor de jonkies een goede thuis vinden ? 

Gaat u toch aan het fokken, informeer u voldoende in het belang van uw dieren !