Zelf nestjes nemen

Zelf een nestje nemen, is dit wel een goed idee?

Een nestje fokken voor de fun, voor de belevenis van de kinderen, naar onze mening; helemaal fout idee!!!

Het gezegde “kweken als konijnen” klopt niet altijd, een nestje fokken loopt niet altijd zoals verwacht wordt. Vooral als het de eerste keer is voor de voedster, je mag toch stellen dat er 50% kans is dat het fout loopt bij de eerste keer. 

 • Is mijn voedster hier al rijp genoeg voor, omdat ze reeds vruchtbaar is wil niet zeggen dat ze er klaar voor is. Bewust onze jeugdige tieners aanzetten tot kinderen krijgen doen we toch ook niet ?
 • De voedster kan sterven bij de bevalling, of geen melk hebben, gaan we de jonkies met de hand grootbrengen ?
 • Wat als er een jong blijft zitten, of fout zit met de bevalling ?
 • Wat als de voedster geen goed nest heeft voorbereid ?
 • Welke hygienische maatregelen moeten we treffen wanneer het nestje er is? 
 • Wat als de oogjes van de jonkies niet vanzelf openkomen?
 • Is het hok ruim genoeg en geschikt voor een nestje?
 • Heb ik een extra hok om de ram te scheiden van de voedster?
 • Zijn mijn 2 konijntjes geen bloedverwanten? Wanneer ze uit 2 verschillende nestjes komen of zelfs van 2 verschillende fokkers wil nog niet zeggen dat ze onverwant zijn aan mekaar.
 • Zijn mijn konijnen wel fokgeschikt, een mooi gezond dier is niet altijd goed geschikt om mee te fokken.
 • En de moeilijkste oefening; kunnen we voor de jonkies een goede thuis vinden ? 
 • De asielen zitten vol met pretnestjes en sukkelaartjes die het gevolg zijn van ondoordachte fok of inteelt.

Gaat u toch aan het fokken, informeer u voldoende in het belang van uw dieren !