Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

  • Indien het voorschot (10euro/konijn) niet binnen de 4 dagen op onze rekening verschijnt behouden wij ons het recht om de betreffende hangoortjes weer vrij te geven ter adoptie. Het voorschot wordt dan ook nooit om welke reden dan ook teruggestort, tenzij er na reservatie iets met het konijntje gebeurt of bij twijfel van gezondheid stellen we de koper voor de keuze een ander konijntje te kiezen of wij storten het volledige voorschot terug.
  • Afhaling van de konijntjes dient te gebeuren binnen de week na de verhuisdatum en dit enkel op afspraak. Een latere datum is meestal wel mogelijk in samenspraak maar hier zal dan meestal een vergoeding voor gevraagd worden, we zijn tenslotte geen gratis konijnenhotel en lopen het risico op plaatsgebrek.
  • We raden u aan de konijntjes te laten vaccineren op +/- 10 weken leeftijd. Vraag meteen een check up zodat deze kan bevestigen dat je een goede koop hebt gedaan. Vertelt deze het tegendeel willen we hiervan graag verwittigt worden en kan je in overleg een nieuw konijntje bekomen. Gemaakte dierenartskosten kunnen we niet in tussenkomen.
  • Garantie geven is heel moeilijk met levende dieren, mensen zijn niet altijd eerlijk en volgen niet altijd onze adviezen op. Des te meer willen we erop drukken om zoveel mogelijk info te lezen op onze site, alleen in het belang van de konijntjes. Gebeurt er iets met de aangekochte konijntjes staan we altijd open om tot een faire oplossing te komen.
  • Indien we van mening zijn dat de koper niet de juiste intenties heeft met de konijntjes behouden wij ons het recht om ze in te houden.